Các sản phẩm cốt liệu nhỏ dùng cho bê tông (cát) của Công ty TNHH thương mại Vĩnh Ngọc; có địa chỉ tại xóm Đông Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy chứng nhận số 09/HQ-TTKĐ ngày 28/7/2016. Các sản phẩm này đã được Công ty TNHH thương mại Vĩnh Ngọc công bố theo Bản công bố hợp quy số 01/2016/CBHQ-VINHNGOC ngày 28/7/2016 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 1957/TB-SXD ngày 23/11/2016.

Các sản phẩm cốt liệu nhỏ dùng cho bê tông (cát) của Công ty TNHH thương mại Vĩnh Ngọc; có địa chỉ tại xóm Đông Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy chứng nhận số 09/HQ-TTKĐ ngày 28/7/2016. Các sản phẩm này đã được Công ty TNHH thương mại Vĩnh Ngọc công bố theo Bản công bố hợp quy số 01/2016/CBHQ-VINHNGOC ngày 28/7/2016 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 1957/TB-SXD ngày 23/11/2016.

Trần Xuân Thạch - Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 387.888
Online: 60