Các sản phẩm gạch xây không nung bao gồm gạch đặc, gạch rỗng 3 vách, gạch rỗng 4 vách của Công ty CP vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh; có địa chỉ tại tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã được công ty cổ phần chứng nhận Quốc Tế chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy chứng nhận số 160216.PRO.CN16 ngày 24/3/2016. Các sản phẩm này đã được Công ty CP vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh công bố theo Bản công bố hợp quy số 01/CTYHL-GBT ngày 25/4/2016 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 530/TB-SXD ngày 26/4/2016.

Các sản phẩm gạch xây không nung bao gồm gạch đặc, gạch rỗng 3 vách, gạch rỗng 4 vách của Công ty CP vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh; có địa chỉ tại tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã được công ty cổ phần chứng nhận Quốc Tế chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy chứng nhận số 160216.PRO.CN16 ngày 24/3/2016. Các sản phẩm này đã được Công ty CP vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh công bố theo Bản công bố hợp quy số 01/CTYHL-GBT ngày 25/4/2016 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 530/TB-SXD ngày 26/4/2016.

Trần Xuân Thạch - Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 431.164
Online: 10