Các sản phẩm gạch đất sét nung bao gồm gạch đặc, gạch 2 lỗ, gạch 4 lỗ và gạch 6 lỗ của Công ty cổ phần gạch ngói Cầu Họ, có địa chỉ tại thôn 12, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy chứng nhận số 02/HQ-TTKĐ ngày 15/02/2017. Các sản phẩm này đã được Công ty cổ phần gạch ngói Cầu Họ công bố theo Bản công bố hợp quy số 16/2017/CTCP ngày 16/02/2017 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 373/TB-SXD ngày 10/3/2017.

Các sản phẩm gạch đất sét nung bao gồm gạch đặc, gạch 2 lỗ, gạch 4 lỗ và gạch 6 lỗ của Công ty cổ phần gạch ngói Cầu Họ, có địa chỉ tại thôn 12, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy chứng nhận số 02/HQ-TTKĐ ngày 15/02/2017. Các sản phẩm này đã được Công ty cổ phần gạch ngói Cầu Họ công bố theo Bản công bố hợp quy số 16/2017/CTCP ngày 16/02/2017 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 373/TB-SXD ngày 10/3/2017. 

 

Trần Xuân Thạch - Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 387.902
Online: 59