Các sản phẩm gạch Terrazzo các loại của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lam Hồng; có địa chỉ tại tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy chứng nhận số 06/HQ-TTKĐ ngày 18/87/2016. Các sản phẩm này đã được Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lam Hồng công bố theo Bản công bố hợp quy số 09/LH-TERRAZZO ngày 25/7/2016 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 1142/TB-SXD ngày 28/7/2016.

Các sản phẩm gạch Terrazzo các loại của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lam Hồng; có địa chỉ tại tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy chứng nhận số 06/HQ-TTKĐ ngày 18/87/2016. Các sản phẩm này đã được Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lam Hồng công bố theo Bản công bố hợp quy số 09/LH-TERRAZZO ngày 25/7/2016 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 1142/TB-SXD ngày 28/7/2016.

Trần Xuân Thạch - Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 371.121
Online: 17