Các sản phẩm gạch Terrazzo các loại của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Anh; có địa chỉ tại số 25a đường Hoàng Từ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy chứng nhận số 08/HQ-TTKĐ ngày 3/8/2016. Các sản phẩm này đã được Công ty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Anh công bố theo Bản công bố hợp quy số 01/HA-TERRAZZO ngày 10/8/2016 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 1313/TB-SXD ngày 19/8/2016.

Các sản phẩm gạch Terrazzo các loại của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Anh; có địa chỉ tại số 25a đường Hoàng Từ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy chứng nhận số 08/HQ-TTKĐ ngày 3/8/2016. Các sản phẩm này đã được Công ty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Anh công bố theo Bản công bố hợp quy số 01/HA-TERRAZZO ngày 10/8/2016 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 1313/TB-SXD ngày 19/8/2016.

Trần Xuân Thạch - Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 415.783
Online: 11