Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng; Quyết định 3689/QĐ-UBND ngày 7/12/2012 và Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng; Quyết định 3689/QĐ-UBND ngày 7/12/2012 và Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo đó, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 25/8/2016 về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, giảm dần sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó quy định rõ:

1. Định hướng đầu tư vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh:

a. Chủng loại VLXKN bao gồm:

- Gạch xi măng - cốt liệu.

- Vật liệu nhẹ (gạch từ bê tông cốt liệu, gạch từ bê tông khí không chưng áp, gạch từ bê tông bọt, tấm Panel từ bê tông khí chưng áp).

- Tấm tường thạch cao, tấm 3D.

- Gạch khác (đá chẻ, gạch đá ong, vật liệu xây không nung từ đất đồi và phế thải xây dựng, phế thải công nghiệp, gạch silicát ….).

Các sản phẩm VLXKN trên phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

b. Công nghệ và quy mô công suất:

- Phát triển công nghệ sản xuất VLXKN từ các nguyên liệu như xi măng, đá mạt, cát... theo hướng công nghệ tiên tiến, quy mô và công suất phù hợp với điều kiện địa phương mỗi dây chuyền không dưới 10 triệu viên/năm và cho ra sản phảm đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn Quốc gia, trong đó ưu tiên và khuyến khích sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện để sản xuất vật liệu xây không nung.

- Duy trì các cơ sở sản xuất gạch xi măng - cốt liệu quy mô nhỏ ở các huyện, xã, thị trấn nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở và các công trình khác của địa phương.

2. Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng

- Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung; tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% đến hết năm 2017, sau năm 2017 phải sử dụng 100%.

- Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ nay đến năm 2017 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2017 phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây).

- Khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, không phân biệt khu vực đô thị, không phân biệt số tầng.

Kế hoạch cũng đã phân công rõ trách nhiệm của các Sở ngành trong việc giám sát, thực hiện lộ trình.

                          Trần Xuân Thạch - Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 264.175
Online: 36