UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 
Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2016

 

Danh sách các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

đã chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm theo QCVN 16:2014/BXD

 

STT

Thông báo tiếp nhận

Thông tin doanh nghiệp

Bản CBHQ

Tên sản phẩm, hàng hóa

Kiểu loại

Kích thước

Số

Ngày

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

 Huyện, TP, Thị xã

Số

ngày

1

530/TB-SXD

26-04-16

công ty CP vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh

Tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương

TX Hồng Lĩnh

01/CTYHL-GBT

25/4/2016

Gạch xây

Gạch bê tông

(210x100x60)mm

(210x140x60)mm

(270x140x90)mm

(270x140x90)mm

(390x170x150)mm

(390x200x150)mm

2

1142/TB-SXD

28-07-16

công ty CP vật liệu xây dựng Lam Hồng

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu

TX Hồng Lĩnh

09/LH-TERRAZZO

25-07-16

Gạch lát

Gach Terrazzo

(300x300x28)mm;

(400x400x30)mm;

3

1376/TB-SXD

30-08-16

Công ty TNHH VLXD Trung Nam

Cụm công nghiệp làng nghề Trung Lương, phường Trung Lương

TX Hồng Lĩnh

01

20-08-16

Tấm lợp Amiăng xi măng

Tấm lợp Amiăng xi măng

Các loại tấm lợp

4

1313/TB-SXD

19-08-16

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Anh

số 25a đường Hoàng Từ ( phường Đại Nài)

TP Hà Tĩnh

01/HA-TERRAZZO

10-08-16

Gạch lát

Nội thấtvà Ngoại thất

Ngoại thất (300x300x28)mm;

(400x400x30)mm

 Nội thất

(300x300x25)mm

5

1627/TB-SXD

06-10-16

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Huỳnh Dung

Khối 11, phường Đức Thuận

TX Hồng Lĩnh

04/2016/CBHQ-HUYNHDUNG

10-08-16

Gạch xây 6 lỗ

Gạch bê tông

(100x140x200)mm

1628/TB-SXD

03/2016/CBHQ-HUYNHDUNG

Gạch xây đặc

Gạch bê tông

(60x100x220)mm

1629/TB-SXD

02/2016/CBHQ-HUYNHDUNG

Gạch lát

Gach Terrazzo

(400x400x30)mm

1630/TB-SXD

01/2016/CBHQ-HUYNHDUNG

Gạch lát

Gach Terrazzo

(300x300x300)mm

6

1957/TB-SXD

23-11-16

Công ty TNHH TM Vĩnh Ngọc

xóm Đông Huề, xã Vượng Lộc

Huyện Can Lộc

01/2016/CBHQ-VINHNGOC

28-07-16

cốt liệu nhỏ

cát dùng cho bê tông và vữa xây dựng

 

           

Ghi chú: Danh sách này có 06 đơn vị được cập nhật đến ngày 25/12/2016 và sẽ được cập nhật bổ sung thêm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 264.120
Online: 38