1. Thời gian làm việc mùa hè, từ ngày 16/4 đến ngày 15/10/2016 như sau:

Buổi sáng, làm việc từ    7 giờ 00 đến 11 giờ 30;

Buổi chiều, làm việc từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30.

2. Ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:

Do ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, ngày 16/4/2016) nên cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ hai, 18/4/2016.

3. Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5:

Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 trùng vào hai ngày nghỉ cuối tuần (thứ  bảy và Chủ nhật) nên cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ hai, 02/5/2016 và ngày thứ ba, 03/5/2016.

Văn phòng Sở thông báo để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Sở và 02 đơn vị trực thuộc biết, thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 353.884
Online: 10