án bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 06/02/2016 đến đến hết ngày 14/02/2016 (tức là ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày mùng 07 tháng Giêng năm Bính Thân), trong đó từ ngày 07/02/2016 đến hết ngày 11/02/2016 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Bính Thân) là các ngày nghỉ lễ, các ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hằng tuần.

Thực hiện Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ   Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo nghỉ dịp Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016, như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức,   viên chức) nghỉ  Tết Âm lịch từ ngày 06/02/2016 đến đến hết ngày 14/02/2016 (tức là ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày mùng 07 tháng Giêng năm Bính Thân), trong đó từ ngày 07/02/2016 đến hết ngày 11/02/2016 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Bính Thân) là các ngày nghỉ lễ, các ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hằng tuần.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị Trung ương      trên địa bàn biết, thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 353.885
Online: 12