THÔNG BÁO TẬP HUẤN

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai, thực hiện các văn bản pháp luật mới về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, hướng dẫn lập dự toán xây dựng theo quy định mới và ban hành các bộ đơn giá xây dựng cơ bản năm 2016.

1. Trân trọng kính mời:

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách về xây dựng: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách về xây dựng của các Sở, Ban, Ngành;

- Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan đến lĩnh vực xây dựng của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của các Ban QLDA; Các Hội nghề nghiệp xây dựng,

- Các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Đài PT - TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Báo Xây dựng đến dự và đưa tin.

2. Nội dung tập huấn:

- Các quy định mới về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng (Nghị định 32/2015/NĐ-CP; Nghị định 37/2015/NĐ-CP và Thông tư 05, 06, 07, 08, 09/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng).

          - Quy định của UBND tỉnh về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

          - Hướng dẫn áp dụng việc lập dự toán xây dựng theo quy định mới và ban hành bộ đơn giá XDCB mới năm 2016 (Đơn giá Xây dựng, Đơn giá Lắp đặt, Đơn giá Khảo sát xây dựng, Đơn giá Sửa chữa, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công); Phần mềm lập dự toán theo các bộ đơn giá mới.

          Để phục vụ cho việc lập dự toán công trình, Ban tổ chức tập huấn có phát hành bản in các bộ đơn giá XDCB năm 2016 và phần mềm lập dự toán. Phần mềm lập dự toán đã được cập nhật dữ liệu gốc các bộ đơn giá mới năm 2016 và các chế độ chính sách hiện hành nhằm đảm bảo việc thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh về lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán.

3. Thời gian: 1,5 ngày (ngày 24 và 25/2016), khai mạc vào lúc 7h30’ ngày 24/5/2016 (thứ 3).

4. Địa điểm: Hội trường - Khách Sạn Sailing Tower - Số 02 - Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - thành phố Hà Tĩnh.

Trân trọng kính mời đại biểu tới dự đúng giờ./.

(kèm theo Chương trình Hội nghị)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 353.849
Online: 26