Trong 02 ngày (23/5-24/5/2016), Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai, thực hiện các văn bản pháp luật mới về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, hướng dẫn lập dự toán xây dựng theo quy định mới và ban hành các bộ đơn giá xây dựng cơ bản năm 2016. Nhằm giúp các học viên tổng hợp, đánh giá lại quá trình học tập và có tài liệu để nghiên cứu áp dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công việc, Sở Xây dựng công bố Bộ tài liệu tập huấn. (có tài liệu kèm theo)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 353.823
Online: 2