Chiều 31/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 33/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư số 04/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và một số nội dung quản lý nhà nước về chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Chiều 31/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 33/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư số 04/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và một số nội dung quản lý nhà nước về chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Dự hội nghị có đại diện Thanh tra Chính phủ và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Sinh chủ trì hội nghị.

Triển khai Nghị định số 33/2015/NĐ-CP về thực hiện kết luận thanh tra

Nghị định số 33 ngày 27/3/2015 của Chính phủ gồm 4 chương và 27 điều, có hiệu lực từ ngày 15/5/2015. Trong đó quy định rõ đối tượng áp dụng, các nguyên tắc thực hiện thanh tra; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra. Đặc biệt nhấn mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Đây được xem là công đoạn quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra nói riêng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước nói chung…

Triển khai Nghị định số 33/2015/NĐ-CP về thực hiện kết luận thanh tra

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang: Tiếp dân, giải quyết đơn thư là một nội dung hết sức quan trọng của các cấp, ngành. Trong đó, trước hết tiếp dân phải đúng quy định, tránh tình trạng lợi dụng để khiếu nại, khiếu tố gây bất ổn.

Hội nghị cũng đã quán triệt Thông tư số 04/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra và một số nội dung quản lý Nhà nước về chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Triển khai Nghị định số 33/2015/NĐ-CP về thực hiện kết luận thanh tra

Ông Trần Việt Hà - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà: Điều cốt lõi nhất là công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư phải được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong mỗi địa phương, đơn vị. Người đứng đầu phải phát huy vai trò trách nhiệm để đảm bảo việc thực hiện kết luận thanh tra được nhanh chóng, thuận lợi.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động thanh tra, xử lý kết luận thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thực tiễn.

Triển khai Nghị định số 33/2015/NĐ-CP về thực hiện kết luận thanh tra

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng: Cần tuân thủ nghiêm túc việc giữ bí mật về mọi thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ việc khi đang thanh tra.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đánh giá cao kết quả hoạt động thanh tra và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số hạn chế và các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Triển khai Nghị định số 33/2015/NĐ-CP về thực hiện kết luận thanh tra

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 33/2015/NĐ-CP, Thông tư số 04/2015/TT-TTCP; triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng thanh tra…

Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư.

Khắc Hậu - theo BaoHaTinh.vn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 398.130
Online: 4