Ngày 4/9//2015 tại Hà Nội, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Châu Á (TAF) và Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường & xã hội (ISET) tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án Xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam. Tham dự và chủ trì Hội thảo có bà Trần Thị Lan Anh – Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng); ông Michael DiGregorio - Trưởng Đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam; ông Trần Văn Giải Phóng – đại diện ISET Việt Nam. Hội thảo còn có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ ngành liên quan, các Cục Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng; đại diện các Hội và Hiệp hội chuyên ngành; đại diện các tổ chức quốc tế như GIZ, JICA, Un- Habitat; lãnh đạo một số địa phương tham gia dự án.

Ngày 4/9//2015 tại Hà Nội, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Châu Á (TAF) và Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường & xã hội (ISET) tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án Xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam. Tham dự và chủ trì Hội thảo có bà Trần Thị Lan Anh – Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng); ông Michael DiGregorio - Trưởng Đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam; ông Trần Văn Giải Phóng – đại diện ISET Việt Nam. Hội thảo còn có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ ngành liên quan, các Cục Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng; đại diện các Hội và Hiệp hội chuyên ngành; đại diện các tổ chức quốc tế như GIZ, JICA, Un- Habitat; lãnh đạo một số địa phương tham gia dự án.

Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) phát biểu khai mạc Hội thảo

Trong lời phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Trần Thị Lan Anh cho biết: Dự án xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với BĐKH tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VN-CRI) do Quỹ Rockefeller tài trợ được triển khai là một bước thực hiện Quyết định 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020", trong đó giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố triển khai thực hiện.

Mục tiêu của dự án là xây dựng và thử nghiệm chỉ số phục hồi đô thị (CRI) nhằm hỗ trợ các cơ quan chính quyền cấp địa phương và Trung ương tại Việt Nam nâng cao hiểu biết, đánh giá, giám sát và tăng cường khả năng phục hồi biến đổi khí hậu. Bằng cách thiết lập VN-CRI, các cơ quan địa phương và trung ương sẽ được trang bị tốt hơn để hiểu biết, đánh giá và giám sát khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của đô thị. Hơn nữa, bằng cách tích hợp các chỉ số với các quy định pháp quy đã ban hành của Bộ Xây dựng, dự án có thể khuyến khích các cơ quan địa phương lồng ghép nội dung phục hồi biến đổi khí hậu vào quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.

Tại Hội thảo, bên cạnh việc giới thiệu tổng quan về Chương trình Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013 – 2020 cũng như các nội dung hợp tác triển khai dự án; đại diện TAF và ISET cũng đã trình bày và phân tích khá sâu sắc về sự cần thiết xây dựng chỉ số đô thị chống chịu với BĐKH tại Việt Nam; khả năng chống chịu và chỉ số đánh giá khả năng chống chịu ở khu vực đô thị, và các bài học kinh nghiệm quý giá. Các cơ quan, đơn vị phía Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế cũng tích cực thảo luận về thời hạn triển khai dự án, về sự cần thiết nghiên cứu kỹ đặc thù vùng miền để đưa ra những chỉ tiêu phù hợp.

Tuy có những phản hồi trái chiều, song các đại biểu tham gia Hội thảo đều nhất trí với tính cấp thiết của việc xây dựng bộ chỉ số, và đánh giá cao sáng kiến của các bên tham gia dự án.

Với sự hỗ trợ tích cực của TAF và ISET, dự án được kỳ vọng sẽ đạt những kết quả tốt đẹp đúng theo tiến độ đã đề ra; đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, đồng thời là công cụ hữu ích hướng dẫn khả năng phục hồi các đô thị trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia.

 Khắc Hậu - Theo moc.gov.vn 

Ngày 4/9//2015 tại Hà Nội, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Châu Á (TAF) và Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường & xã hội (ISET) tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án Xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam. Tham dự và chủ trì Hội thảo có bà Trần Thị Lan Anh – Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng); ông Michael DiGregorio - Trưởng Đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam; ông Trần Văn Giải Phóng – đại diện ISET Việt Nam. Hội thảo còn có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ ngành liên quan, các Cục Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng; đại diện các Hội và Hiệp hội chuyên ngành; đại diện các tổ chức quốc tế như GIZ, JICA, Un- Habitat; lãnh đạo một số địa phương tham gia dự án.

Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) phát biểu khai mạc Hội thảo

Trong lời phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Trần Thị Lan Anh cho biết: Dự án xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với BĐKH tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VN-CRI) do Quỹ Rockefeller tài trợ được triển khai là một bước thực hiện Quyết định 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020", trong đó giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố triển khai thực hiện.

Mục tiêu của dự án là xây dựng và thử nghiệm chỉ số phục hồi đô thị (CRI) nhằm hỗ trợ các cơ quan chính quyền cấp địa phương và Trung ương tại Việt Nam nâng cao hiểu biết, đánh giá, giám sát và tăng cường khả năng phục hồi biến đổi khí hậu. Bằng cách thiết lập VN-CRI, các cơ quan địa phương và trung ương sẽ được trang bị tốt hơn để hiểu biết, đánh giá và giám sát khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của đô thị. Hơn nữa, bằng cách tích hợp các chỉ số với các quy định pháp quy đã ban hành của Bộ Xây dựng, dự án có thể khuyến khích các cơ quan địa phương lồng ghép nội dung phục hồi biến đổi khí hậu vào quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.

Tại Hội thảo, bên cạnh việc giới thiệu tổng quan về Chương trình Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013 – 2020 cũng như các nội dung hợp tác triển khai dự án; đại diện TAF và ISET cũng đã trình bày và phân tích khá sâu sắc về sự cần thiết xây dựng chỉ số đô thị chống chịu với BĐKH tại Việt Nam; khả năng chống chịu và chỉ số đánh giá khả năng chống chịu ở khu vực đô thị, và các bài học kinh nghiệm quý giá. Các cơ quan, đơn vị phía Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế cũng tích cực thảo luận về thời hạn triển khai dự án, về sự cần thiết nghiên cứu kỹ đặc thù vùng miền để đưa ra những chỉ tiêu phù hợp.

Tuy có những phản hồi trái chiều, song các đại biểu tham gia Hội thảo đều nhất trí với tính cấp thiết của việc xây dựng bộ chỉ số, và đánh giá cao sáng kiến của các bên tham gia dự án.

Với sự hỗ trợ tích cực của TAF và ISET, dự án được kỳ vọng sẽ đạt những kết quả tốt đẹp đúng theo tiến độ đã đề ra; đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, đồng thời là công cụ hữu ích hướng dẫn khả năng phục hồi các đô thị trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 398.118
Online: 9