Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
UrlVanBan
TrichYeu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Count= 6
  
TT-BYT10/29/2010Cao Minh QuangThông tư
/_vanban/TT+47.2010.TT-BYT+ngay+29.12.2010.doc
Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
Bộ Y TếDược phẩm
1
TT+47.2010.TT-BYT+ngay+29.12.2010.doc679Yes10/29/201047
  
TT-BYT1/25/2011Thông tư
/_vanban/TT+06.2011.TT-BYT+ngay+25.01.2011.doc
Quy định về quản lý mỹ phẩm
Bộ Y TếDược phẩm
2
TT+06.2011.TT-BYT+ngay+25.01.2011.doc680Yes1/25/201106
  
2010/QH1211/15/201111/15/2011
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,
Quốc hội ban hành Luật viên chức.
Quốc Hội
681Yes11/15/2011
  
201312/17/201412/17/2014Quyết định
Mẫu kê khai thu nhập, tài sản
Chính PhủDược phẩm
682Yes12/17/2014
  
201412/17/201412/17/2014Quyết định
Phiếu đánh giá công chức, viên chức năm 2014
Chính PhủDược phẩm
683Yes12/17/2014
  
201412/17/201412/17/2014Quyết định
Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức 2014
Chính PhủDược phẩm
684Yes12/17/2014