Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
ThongTinChung
NangLucKinhNghiem
  
PhamViHoatDong
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Tên doanh nghiệp: Công ty CP xây dựng và Thương mại Cường Thịnh
- Địa chỉ: Số 37 đường Huy Cận, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 0911558555;          số fax:
- Giấy phép kinh doanh: Số 28.03.000711 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 09 tháng 9 năm 2009;
- Giám đốc: Dương Đình Thịnh.
Tổng số kiến trúc sư, kỹ sư, cao đẳng , trung cấp, công nhân qua đào tạo: 17 người
- Cán bộ đảm nhận chức danh: 07 Người. Trong đó: Kỹ sư xây dựng: 03 người; kỹ sư giao thông: 02 người; 01 kỹ sư thuỷ lợi; 01 kỹ sư điện.
- Công nhân qua đào tạo: 10 người.
- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần, một phần thuê để thực hiện công việc
- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 7.761.218.000 đồng
- Doanh thu năm 2015: 36.826.805.000 đồng.
1
3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV.
3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp IV.
3.3. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp III, cấp IV.
Dương Đình Thịnh1/1/1977TP Hà TĩnhKỹ sư0110Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệpYesThành phố Hà TĩnhCông ty cổ phần xây dựng và Thương mại Cường Thịnh
  
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Dương Đoàn Nguyên
- Địa chỉ: Số 156 Đường Vũ Quang, phường Thạch Linh TP.  Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 0988379425                          ;          số fax:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001565745 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 21 tháng  02 năm 2012
- Giám đốc: Dương Xuân Tiệp.
Tổng số kỹ sư, cao đẳng , trung cấp, công nhân qua đào tạo: 09 người.
- Cán bộ đảm nhận chức danh: 01 kỹ sư điện.
- Cán bộ kỹ thuật: 03 người: 01 kỹ sư xây dựng; 01 kỹ sư giao thông; 01 kỹ sư thủy lợi.
- Công nhân qua đào tạo: 05 người.
- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ một phần, một phần thuê để thực hiện công việc
- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 19.186.286.000 đồng
- Doanh thu năm 2015: 8.700.752.000 đồng.
1
3.1. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV.
3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Được thi công xây dựng công trình giao thông cấp III, cấp  IV.
3.2. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi.
- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thuỷ lợi cấp  IV.
Dương Xuân Tiệp1/1/1979TP Hà TĩnhKỹ sư0510/10Lĩnh vực thi công xây dựng công trình thuỷ lợiYesThành phố Hà TĩnhCông ty TNHH MTV Dương Đoàn Nguyên
  
Công ty Xây dựng Thành Sen
10 năm hoạt động lĩnh vực xây dựng
1
10 năm hoạt động lĩnh vực xây dựng
Trương Xuân Thành2/7/1970TP Hà TĩnhKỹ sư xây dựng09754542Kỹ sư hoạt động xây dựngNoThành phố Hà TĩnhCông ty Xây dựng Thành Sen