Cơ cấu tổ chức:

- Ban giám đốc

 

                                                                                                                                         

                                    Phó Giám đốc phụ trách                                                              Phó Giám đốc

                                       Trần Ngọc Tuyên                                                               Phạm Thành Chung

 

- Phòng Tổ chức - Hành chính Quản trị: 4 người

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ: 2 người

- Phòng Giáo dục sức khỏe - Kỹ thuật nghe nhìn: 9 người

Tổng cộng biên chế: 17 người.

 

Liên Hệ:

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố 25, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ

Điện thoại: 0230 3830 639

Fax: 

Email: T4gytdienbien@gmail.com

°
 Liên kết website
Thống kê: 438.816
Online: 15